Kennisbank
WOZ-waarde
WOZ-waarde

Alles over de WOZ-waarde: wat het is, hoe het bepaald wordt en waarom het belangrijk is

Sake van der Oord
6
 
August 2023
0 min leestijd

De WOZ-waarde, afgekort voor Wet Waardering Onroerende Zaken, speelt een essentiële rol bij het aan- of verkopen van huizen, het regelen van hypotheken en het bepalen van gemeentelijke belastingen. Deze waarde vormt een geschatte weergave van de waarde van onroerend goed.

Deel deze post

Link gekopiëerd

De WOZ-waarde is voor veel mensen een onbekend begrip. Het is echter een belangrijke factor bij het kopen of verkopen van een huis, het afsluiten van een hypotheek en het betalen van gemeentelijke belastingen. In dit artikel gaan we alles uitleggen over de WOZ-waarde, wat het is, hoe het wordt bepaald en waarom het belangrijk is om te weten.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. Het is de geschatte waarde van een onroerende zaak, zoals een huis, bedrijfspand of grond. De waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld en dient als basis voor verschillende belastingen en heffingen.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde op basis van verschillende factoren, zoals de grootte en locatie van het pand, de staat van onderhoud en de marktwaarde van vergelijkbare panden in de buurt. De waarde wordt vastgesteld op de peildatum, die jaarlijks op 1 januari valt.

Waarom is de WOZ-waarde belangrijk?

De WOZ-waarde is belangrijk omdat het de basis vormt voor verschillende belastingen en heffingen. Zo wordt bijvoorbeeld de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolheffing bepaald aan de hand van de WOZ-waarde. Daarnaast is het van belang voor het bepalen van de hoogte van hypotheekleningen en -rente, omdat de banken de WOZ-waarde meenemen in de berekening van het risico.

Hoe kan ik mijn WOZ-waarde opvragen?

Je kunt de WOZ-waarde van je woning opvragen bij de gemeente waarin je woont. Dit kan via de website of telefonisch. Het is handig om de WOZ-waarde op te vragen als je wilt weten hoeveel je huis waard is of als je bezwaar wilt maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Je kan het ook gratis bekijken via https://www.wozwaardeloket.nl.

Hoe maak ik bezwaar tegen de WOZ-waarde?

Als je het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde, kun je bezwaar maken bij de gemeente. Dit moet binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. Je kunt bezwaar maken als je denkt dat de gemeente een verkeerde waarde heeft vastgesteld of als je denkt dat de vergelijking met vergelijkbare panden niet juist is gemaakt.

Veelgestelde vragen

Hoe blijf ik op de hoogte van het laatste vastgoednieuws?

Er zijn veel bronnen zoals vastgoedwebsites, nieuwsbrieven, en vakbladen die regelmatig updates geven over de vastgoedmarkt en -ontwikkelingen.

Wat is de vastgoedmarkt?

De vastgoedmarkt is het economische segment dat zich bezighoudt met het kopen, verkopen, en verhuren van onroerend goed zoals huizen, appartementen, en commerciële panden.

Hoe wordt de waarde van vastgoed bepaald?

De waarde van vastgoed wordt bepaald door verschillende factoren zoals locatie, grootte, staat van onderhoud, vraag en aanbod, en economische omstandigheden.

Wat zijn de risico's van investeren in de vastgoedmarkt?

Risico's kunnen variëren, maar omvatten vaak marktfluctuaties, renteveranderingen, onvoorziene onderhoudskosten, en veranderingen in overheidsbeleid.

Wat is de invloed van de economie op de vastgoedmarkt?

Economische factoren zoals groei, werkloosheid, en rentetarieven kunnen de vraag naar vastgoed beïnvloeden, wat weer invloed heeft op prijzen en beschikbaarheid.

Hoe zit het met de regelgeving rond de vastgoedmarkt?

De vastgoedmarkt wordt gereguleerd door diverse wetten en regels die zaken als eigendomsrechten, bouwvoorschriften, en belastingen regelen.

test

test

De sleutel tot je eigen voordeur begint bij ons.

een foto van een vrouw die op een kast leunt