Kennisbank

Erfpacht

Erfpacht kan complex zijn, maar wij maken het begrijpelijk. Ontdek op deze pagina wat erfpacht inhoudt, hoe het werkt, en lees relevante blogs en artikelen om je volledig te informeren.

Wat is erfpacht en hoe werkt het?

Erfpacht is een recht dat de mogelijkheid biedt om de grond van iemand anders te gebruiken. In ruil hiervoor betaalt de erfpachter een jaarlijkse vergoeding aan de grondeigenaar, ook wel canon genoemd.

1.

Overeenkomst sluiten

De grondeigenaar geeft het recht om de grond te gebruiken aan de erfpachter, meestal tegen een jaarlijkse vergoeding (canon).

2.

Canon bepalen

De jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld, vaak op basis van de waarde van de grond en de bestemming.

3.
Contract opstellen

In het erfpachtcontract worden alle afspraken, rechten en plichten vastgelegd, zoals de duur van de erfpacht en eventuele herziening van de canon.

4.
Gebruik en onderhoud

De erfpachter mag de grond gebruiken en is verantwoordelijk voor het onderhoud, maar moet zich houden aan de voorwaarden in het contract.

No items found.

Meer weten over erfpacht?

Heb je vragen over erfpacht? Neem contact met ons op voor duidelijke uitleg en persoonlijk advies. Wij helpen je graag verder!

Veelgestelde vragen over erfpacht

Leer meer over erfpacht, wat het inhoudt en hoe het jou als huiseigenaar kan beïnvloeden.

Wat is erfpacht?

Erfpacht is een recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft om andermans grond te gebruiken. De eigenaar van de grond blijft de gemeente of een particulier, maar de erfpachter heeft het genot van de grond en mag er bijvoorbeeld een woning op bouwen.

Wat is het verschil tussen erfpacht en eigendom?

Bij eigendom ben je eigenaar van zowel de grond als de opstal (bijvoorbeeld een huis). Bij erfpacht ben je alleen eigenaar van de opstal en heb je het recht om de grond van een ander te gebruiken tegen betaling van een vergoeding.

Wat is canon?

Canon is de jaarlijkse vergoeding die de erfpachter betaalt aan de eigenaar van de grond (erfverpachter) voor het gebruik van de grond.

Kan ik mijn erfpachtrecht verkopen?

Ja, je kunt je erfpachtrecht verkopen, maar de voorwaarden van de erfpacht blijven gelden voor de nieuwe erfpachter. De verkoop moet vaak wel worden goedgekeurd door de erfverpachter.

Wat gebeurt er aan het einde van de erfpachttermijn?

Aan het einde van de erfpachttermijn kan de overeenkomst worden verlengd, beëindigd of omgezet in eigendom, afhankelijk van de voorwaarden in het erfpachtcontract.

Kan ik de grond uitgegeven in erfpacht ook kopen?

Soms biedt de erfverpachter de mogelijkheid om de grond te kopen. Dit wordt afkoop van erfpacht genoemd. De mogelijkheid en voorwaarden hiervoor verschillen per situatie en moeten worden vastgelegd in het erfpachtcontract.