Kennisbank
WOZ-waarde
WOZ-waarde

WOZ-waarde en belastingen: wat je moet weten

Sake van der Oord
6
 
August 2023
0 min leestijd

De term "WOZ-waarde" is waarschijnlijk bekend als huiseigenaar. Deze waarde vormt de basis voor belastingen. Het beïnvloedt gemeentelijke lasten, inkomstenbelasting en waterschapsbelasting. Bezwaar maken is mogelijk bij onenigheid over de WOZ-waarde.

Deel deze post

Link gekopiëerd

Als je een huis bezit, komt de term WOZ-waarde je waarschijnlijk bekend voor. Maar wat betekent deze waarde precies en welke invloed heeft het op de belastingen die je betaalt? In dit artikel leggen we uit wat de WOZ-waarde is en hoe deze zich verhoudt tot verschillende belastingen.

Wat is WOZ-waarde?

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Dit is de waarde die aan je huis wordt toegekend door de gemeente en die als basis dient voor verschillende belastingen. De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald en geeft de marktwaarde van je huis weer zoals die was op 1 januari van het voorgaande jaar.

Invloed op gemeentelijke lasten

De WOZ-waarde is direct van invloed op de hoogte van verschillende gemeentelijke belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB). Een hogere WOZ-waarde betekent meestal dat je meer OZB moet betalen. Daarnaast wordt de WOZ-waarde gebruikt voor het berekenen van de rioolheffing en soms de afvalstoffenheffing.

Invloed op inkomstenbelasting

Voor huiseigenaren die hun woning als hoofdverblijf hebben, valt de WOZ-waarde onder het zogenaamde eigenwoningforfait. Dit is een bedrag dat je bij je inkomen moet optellen en waar je dus inkomstenbelasting over betaalt. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde.

Waterschapsbelasting

Ook voor de waterschapsbelasting is de WOZ-waarde van belang. Waterschappen heffen belastingen om te zorgen voor veilige dijken en schoon water. Een deel van deze belasting wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van je woning.

Hoe controleer je de WOZ-waarde?

Als je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde, kun je binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking bezwaar maken. Het is verstandig om in dat geval bewijsmateriaal te verzamelen, zoals recente verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in je buurt.

De WOZ-waarde van je woning heeft invloed op verschillende belastingen: van gemeentelijke lasten zoals de OZB en rioolheffing tot aan de inkomstenbelasting en waterschapsbelasting. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de WOZ-waarde van je woning en, indien nodig, bezwaar te maken tegen een naar jouw idee onjuiste waardering. Het kan je namelijk geld schelen en zorgt voor een eerlijke belastingheffing.

De sleutel tot je eigen voordeur begint bij ons.

een foto van een vrouw die op een kast leunt