Kennisbank
Nieuws en ontwikkelingen
Nieuws en ontwikkelingen

Er is een huizentekort

Billy Brouwer
26
 
August 2023
0 min leestijd

Tussen 2010 en 2019 groeide de Nederlandse bevolking naar 17,4 miljoen. Voorspeld wordt 19,3 miljoen in 2050. Ondanks meer bouw en tekortmaatregelen, stijgt het woningtekort naar 4,2% in 2020 en naar 5,1% (419 duizend woningen) in 2025.

Deel deze post

Link gekopiëerd

In de periode 2010 t/m 2019 is de Nederlandse bevolking met 834 duizend inwoners toegenomen naar 17,4 miljoen. In 2013 nam de bevolking met 49 duizend toe, in 2019 bedroeg de groei 126 duizend personen. Volgens deze CBS-bevolkingsprognose groeit de bevolking de komende dertig jaar met bijna twee miljoen inwoners, van 17,4 miljoen nu naar 19,3 miljoen in 2050. Het aantal huishoudens neemt in de prognose Primos 2020 toe met 924 duizend (↑ 11,5%) van 8,02 miljoen in 2020 tot 8,94 miljoen in 2035. Vooral het aantal alleenstaande huishoudens neemt met 750 duizend (↑ 24%) sterk toe.

Uit het rapport: ‘Staat van de woningmarkt – geschreven in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken – blijkt dat er een groot tekort aan woningen is. Het actuele tekort is – ondanks de sterk gestegen woningbouwproductie in de afgelopen 2 jaar – door sterkere huishoudensgroei toegenomen ten opzichte van vorig jaar (woningtekort 2019 was 3,8%) en is in 2020 331 duizend woningen (4,2% van de woningvoorraad). De daling van het aantal afgeven bouwvergunningen, de stikstof en PFAS-problematiek en de coronacrisis zijn aanleiding voor onder meer het EIB en ABF-Research om de verwachtingen voor de bouwproductie in 2021 en 2022 naar beneden bij te stellen.

De verwachte daling van de bouwproductie in combinatie met de verdere toename van het aantal huishoudens leidt ertoe dat het woningtekort verder zal oplopen naar 5,1% (419 duizend woningen) in 2025. In de regio’s Den Haag, Nijmegen, Utrecht en Amsterdam worden tekorten van meer dan 7% geraamd voor 2025.

Het is wel goed om te beseffen dat er grote regionale verschillen in het woningtekort en de voorspelling daarvan zijn. Uitgedrukt als percentage van de totale woningvoorraad zien we een tekort van rond de 3 procent van de huidige woningvoorraad in de provincies Utrecht, Flevoland en Noord‐Holland, terwijl er in Limburg en Groningen nauwelijks een tekort is. In Zeeland is volgens deze definitie zelfs een woningoverschot.

Voor de komende jaren is het aannemelijk dat het groeiende woningtekort zal bijdragen aan verder stijgende huizenprijzen in de koopsector en hogere huren in de vrije sector.

De sleutel tot je eigen voordeur begint bij ons.

een foto van een vrouw die op een kast leunt